Privacy verklaring

Privacyverklaring Japansezaag.nl

Inleiding

Japansezaag.nl is van mening dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Japansezaag.nl houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Amsterdamsche Fijnhouthandel, Minervahavenweg 14, 1013 AR Amsterdam, Tel: 020-6882100.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening legt Japansezaag.nl gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een uitgave of een nieuwsbrief, een door Japansezaag.nl georganiseerd evenement bezoekt, een publicatie bestelt of downloadt, gebruik maakt van de (interactieve) diensten van Japansezaag.nl, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Japansezaag.nl. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

Japansezaag.nl gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Japansezaag.nl of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres hebt opgegeven, dan kan dit gebruikt worden om u als geïnteresseerde bezoeker te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Japansezaag.nl. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Het is ook mogelijk dat u ermee hebt ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, diensten, aanbiedingen en acties van en door Japansezaag.nl.

Afmelden

Japansezaag.nl houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Japansezaag.nl geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Dat kan bijvoorbeeld op uw eigen interessepagina of uw eigen account. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij  info@japansezaag.nl of schriftelijk bij Japansezaag.nl, t.a.v. Adresregistratie, p/a Amsterdamsche Fijnhouthandel, Minervahavenweg 14, 1013 AR Amsterdam.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Japansezaag.nl over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Japansezaag.nl, t.a.v. Adresregistratie, p/a Amsterdamsche Fijnhouthandel, Minervahavenweg 14, 1013 AR Amsterdam. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Japansezaag.nl met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van Japansezaag.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Japansezagen.nl haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Japansezagen.nl ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. IP-adressen kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van Cookies door Japansezaag.nl

Cookies zijn kleine stukjes informatie (softwarebestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

Japansezaag.nl gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Japansezaag.nl maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Japansezaag.nl en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Maar ook als u ingelogd bent bij Japansezagen.nl kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie. Voor websites van Japansezaag.nl kan uw e-mailadres de gebruikersnaam zijn. Websites van Japansezaag.nl die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze cookies worden niet door Japansezaag.nl zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Japansezaag.nl en andere websites

Op de sites van Japansezaag.nl treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Japansezaag.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u, al dan niet via deze hyperlinks, bezoekt.

Wijzigingen

Japansezaag.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Japansezagen.nl.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 2 februari 2012